Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


UUSI VAIKUTTAVUUS
- kohti yhteistä hyvinvointityötä

6.11.2019 klo 9.00-15.00, Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, Kokkola
Tilaisuuden juontaa Mirja Antila, LAPE -akatemian fasilitaattori.

OHJELMA


9.00 Tervetuloa
Andreas Blanco Sequieros, Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten
perheiden palveluiden toimialuejohtaja

9.15 Vaikuttava johtaminen lapsi- ja perhepalveluissa – mihin pitää vaikuttaa
ja miten? Tavoitteellisen yhteisen työn johtaminen
Jonna Heliskoski, Toimitusjohtaja, PhD candidate, Leadcons Oy

10.10 Sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

10.25 Lapsivaikutusten arvioinnin hyödyt ja vaikuttavuus,
Keski-Pohjanmaan ”eroLAVA” case
Arja Seppälä, lähipalveluesimies, Soite (toinen esiintyjä varmistuu myöhemmin)

11.00 TAUKO

12.00 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman esittely
Katja Kivioja, LAPE muutosagentti ja Andreas Blanco Sequieros, toimialuejohtaja, Soiten perheiden palvelut ja nuorten edustus

12.35 VERKOSTOTYÖSKENTELYÄ. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
yhteistä analyysia ja vaikuttavuuden arviointia.
Tavoite: Arvioida yhdessä hyvinvointisuunnitelman laadinnan osallisuutta ja
tavoitteiden asettelussa onnistumista. Mitä teemme toisin seuraavalla kertaa?
Fasilitaattoreina kunta- ja muutosagentit, LAPE-akatemia fasilitaattori ja
ministeriön edustaja. Työskentelyssä mukana nuoria. Kaksikielisyys huomioitu.

14.00 Yhteistyöperustaisuudessa onnistuminen ja vaikuttavuus
Jaana Leinonen, yliopistonlehtori, Lapin yliopisto

14.45 Tilaisuuden yhteenveto ja LAPE muutostyön jatko Keski-Pohjanmaalla
Jaana Koski, LAPE-hankekoordinaattori Opetushallitus sekä
Muutosagentti Katja Kivioja ja Kunta-agentti Piritta Pietilä-Litendahl.

15.00 Päätöskahvit ja Nuorten ääni – esitys.
Kiitos ja hyvää kotimatkaa!