Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Varsinais-Suomen LAPE-akatemia II

Uudenlainen johtaminen
 
Aika:
10.10.2019 klo 8:3015:00

Paikka: Radisson Blu Marina Palace Hotel, Kokoustila Submarina, Linnankatu 32, 20100 Turku

OHJELMA

9:00 Tervetulosanat
LAPE-muutosagentti Mikko Hulkkonen ja kunta-agentti Sari Välimaa

9:10 Päivän alustuspuheenvuoro: Toimialat yhdistävä johtaminen
Tietokirjailija ja yliopisto-opettaja Harri Virolainen, Turun kauppakor- keakoulu

9:55 Puheenvuoro: Tiimijohtamisen taito
Lehtori Timo Linossuo, Turun AMK

10:25 Erätauko-menetelmä ryhmäkeskustelun tukena
Fasilitaattorina Liisa Virolainen

10:35 Erätauko-ryhmäkeskustelut (teemana sivisote-johtamisen haasteet) ja yhteenveto

12:00 TAUKO

13:00 Skype-yhteys LAPE-hankejohtoon
Projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM

13:15 ”Johtamisen olohuone”: Erätauko-keskustelujen tuotosten purku.
Asiantuntijapaneeli ottaa kantaa pienryhmäkeskusteluissa esiin nousseisiin teemoihin ja ongelmakohtiin.
Lastensuojelun työelämäprofessori Oona Ylönen, Turun yliopisto
Sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen, Kaarinan kaupunki
Toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.
Tietokirjailija ja yliopisto-opettaja Harri Virolainen, Turun kauppakorkeakoulu
Kehitysjohtaja Anna Arola-Järvi, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Kehittämispäällikkö Anu Parantainen, Turun kaupunki
Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen, Turun kaupunki

15:00 Tilaisuuden päätös.
Turvallista kotimatkaa!

ENNAKKOTEHTÄVÄ:
Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse videotervehdyksen Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Videolla muutosohjelman hankepäällikkö Hanne Kalmari ja projektipäällikkö Katja Bergbacka esittelevät uutta hallitusohjelmaa. Ennakkotehtävänä on katsoa video ja pohtia näkemäänsä ja kuulemaansa johtamisnäkökulma mielessä pitäen. Kannattaa myös miettiä jo etukäteen mieleen nousevia kysymyksiä projektipäällikölle, joka osallistuu tapahtumaan etäyhteyden välityksellä.

Varsinais-Suomen LAPE-akatemia II –tilaisuudessa tullaan hyödyntämään Erätauko-menetelmää (ks. https://www.sitra.fi/eratauko/) mukailevaa toimintamallia tasavertaisen ja tavoitteellisen pienryhmäkeskustelun mahdollistamiseksi. Teemana on sivisote-johtamisen haasteet. Osallistujat voivat miettiä etukäteen omaan työhön liittyviä johtamisen ongelmakohtia tai kynnyskysymyksiä, joita haluaisi tilaisuudessa käsiteltävän.

https://stm.fi/lapeakatemia