Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


 

Kanta-Hämeen LAPE-akatemia

Aika ja paikka  
9.10.2019 klo 9.00 – 15.45 Hämeenlinnan Raatihuoneella (Raatihuoneenkatu 15).

OHJELMA


9.00 – 9.15 Tilaisuuden avaus LAPE-akatemian fasili-taattori Mirja Antila ja LAPE-muutosagentti Jari Pekuri

9.15 – 10.15 Kansanedustaja Mirka Soinikoski: Miten hallitusohjelma tukee lapsi- ja perhemyönteisempää yh-teiskuntaa

10.15 – 11.15 Professori Jari Stenvall johtamiskorkea-koulu, Tampereen yliopisto: Verkostot ja luottamuksen johtaminen

11.15 – 12.15 Senior Manager Virve Jokiranta, NHG: Lapsilähtöinen budjetointi

12.15 – 13.15 TAUKO

13.15 – 13.30 Yhteiset nostot aamupäivästä

13.30 – 14.30 Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hä-meenlinnan kaupunki: Nostoja kansallisesta lapsistrate-gia 2040 työstä Kanta-Hämeen näkökulmasta

14.30 – 15.30 Rehtori Pekka Paappanen, Hämeenlinnan kaupunki: Strategiasta käytäntöön

15.30 – 15.45 Loppusanat
Jokaiseen puheenvuoroon (loppusanoja lukuun otta-matta) on varattu aikaa 45 min, jonka jälkeen15 min. keskustelu.