Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Uudenlaisella johtamisella kohti lapsiystävällistä Pohjanmaata! 
POHJANMAAN LAPE-AKATEMIATILAISUUS II 3.10.2019

Arbis juhlasali, Kirkkopuistikko 15, Vaasa


Ohjelma

9:00 Avaussanat Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja Matias Mäkynen

9:15 Johdatus päivän teemaan: Lasten- ja perheiden palveluiden systeeminen johtaminen LAPE-akatemian kansallinen fasilitaattori HT Mirja Antila

9:45 Lapsibudjetointi yhteisenä tiedolla johtamisen välineenä Senior Manager Virve Jokiranta Nordic Healthcare Group (NHG)
Kommenttipuheenvuorot: Sivistysjohtaja Åsa Snickars ,Närpiö & sosiaalijohtaja Alice Backström, Mustasaari

10:45 Yhteinen keskustelu aamupäivän herättämistä ajatuksista LAPE-hankekoordinaattori / OKM Jaana Koski

11:10 TAUKO

12:15 Kuntien LAPE-ryhmien näkemykset koskien yhteistä lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa LAPE-asiantuntija Ann Backman & LAPE-muutosagentti Riku Niemistö
Ryhmätyöskentelyä: Mitkä ovat yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa?
Kahvi työskentelyn aikana

13:45 Lapsiystävällinen kunta -työn organisointi ja johtaminen kunnassa Kunnansihteeri & lapsiystävällinen kunta-koordinaattori Ulla Gahmberg, Kirkkonummi
Kommenttipuheenvuorot: kunnanjohtaja Jenny Malmsten & sivistysjohtaja Agneta Martin, Maalahti

14:30 Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen kansallisesti hallituskaudella 2019-2023 LAPE-projektipäällikkö Katja Bergbacka, OKM

14:45 Loppusanat
Christina Knookala sivistysjohtaja, Vaasan kaupunki &
Sari Välimaa LAPE kunta-agentti, Länsirannikko

 

Ett barnvänligt Österbotten genom nytt ledarskap

Programme
9:00 Öppningsord Matias Mäkynen, ordförande för Österbottens landskapsförbund

9:15 Introduktion till dagens tema: Systemisk ledning av tjänster för barn och familjer FöD Mirja Antila, LAPE-akademins nationella facilitator

9:45 Barnbudgetering som ett gemensamt instrument för kunskapsledning Senior Manager Virve Jokiranta Nordic Healthcare Group (NHG)
Kommentaranföranden: bildningsdirektör Åsa Snickars, Närpes & socialdirektör Alice Backström, Korsholm

10:45 Gemensam diskussion kring tankar som väckts under förmiddagen LAPE-projektkoordinator / UKM Jaana Koski

11:10 PAUS

12:15 Synpunkter inom kommunernas LAPE-grupper om den gemensamma välfärdsplanen för barn och unga LAPE-sakkunnig Ann Backman & LAPE-förändringsagent Riku Niemistö
Grupparbete: Vilka är de gemensamma målsättningarna och åtgärderna i välfärdsplanen för barn och unga?
Kaffeservering under arbetet

13:45 Organisering och ledning av arbetet med en barnvänlig kommun Kommunsekreterare & koordinator för en barnvänlig kommun Ulla Gahmberg, Kyrkslätt
Kommentaranföranden: kommundirektör Jenny Malmsten & bildningsdirektör Agneta Martin, Malax

14:30 Utvecklingen av barn- och familjetjänster på nationell nivå under regeringsperioden 2019-2023 LAPE-projektchef Katja Bergbacka, UKM

14:45 Slutord Bildningsdirektör Christina Knookala, Vasa stad &