Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Uudenlainen johtaminen

Aika: keskiviikko 18.9 klo 8:45 -15:30
Paikka: Kouvolan kaupungintalon juhlasali, Torikatu 10 E-ovi


Ohjelma

9:00 Tervetuloa LAPE-akatemiaan!
Suvi Vallenius, Kymenlaakson LAPE-muutosagentti
Tanja Ståhlberg, YTA-alueen LAPE kunta-agentti

9:15 Lapsi- ja perhepalveluiden uudistaminen uudessa hallitusohjelmassa
Hanne Kalmari STM

9.40 Monialainen verkostojohtamisen rakenne
Kymenlaakson lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
Kymsote, kunta ja järjestötoimijoiden yhteinen dialogi
Kommenttipuheenvuoro Mirja Antila, kansallisen tason
LAPE-akatemian fasilitaattori
Dialogia vie eteenpäin Nina Kaukoranta, opiskeluhuollon suunnittelija,
verkostokonsultti

11:00 ”Kuunnelkaa meitä aikuiset!”
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus

11:15 Johdatus lapsivaikutusten arviointiin (LAVA)
Liisa Partio, Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) johtava asiantuntija
Christa Carpelan, MLL:n Kymen piirin toiminnanjohtaja
Suvi Vallenius, Kymenlaakson LAPE-muutosagentti

12 - 13 TAUKO

13:00 Lapsivaikutuksen arvioinnin (LAVA) - työpajatyöskentely
Työskentelyä ilmoittautumisen yhteydessä valitun LAVA-aiheen parissa.
Ryhmien fasilitaattoreina toimivat maakuntamme LAVA -innostajat.
Huom! Työpaja numero 4 valtuutetuille ja päättäjille.
1. Kunnassa on tulossa valmisteltavaksi uusi yleiskaava. Suunnittelemme ja laadimme yleiskaavan valmistelua ja päätöksentekoa varten toteutetta-van lapsivaikutusten arvioinnin.
2. Kohtaamispaikkatoimintaa ollaan kehittämässä. Suunnittelemme ja laa-dimme lapsivaikutusten arvioinnin kohtaamispaikkatoiminnan kehittämi-sen tueksi.
3. Kymsoten ja kuntien palveluiden välistä yhteistyötä halutaan arvioida ja kehittää. Erityistä huomiota toivotaan kiinnitettävän kouluikäisen lasten palveluihin. Suunnittelemme ja laadimme Kymsoten ja kuntien palve-
luiden yhteistyöstä lapsivaikutusten arvioinnin.
4. Lapsivaikutusten arviointi kuntapäätöksissä. Luomme askelmerkkejä kun-tiemme LAVA-prosessien eteenpäin viemiseksi.
Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa

15:00 Kokemusten vaihtoa LAVA - työpajatyöskentelystä
sekä LAVA:n jatkotyöskentelyn ohjeistus

15:20 Päivän päätös ja johdatus seuraavaan akatemiaan
Suvi Vallenius, Kymenlaakson LAPE-muutosagentti
Tanja Ståhlberg, YTA-alueen LAPE kunta-agentti