Ongelmatilanteessa paina F5 tai Reload selaimen ollessa auki.


Lapsilähtöisten palvelukokonaisuuksien uudenlainen johtaminen
Aika ja paikka: 17.9.19 klo 9-15
Auditorio Wivi, Paviljonki, Jyväskylä
Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Ohjelma 17.9.19

Yhteensovittava johtaminen
Klo 9.00 Johtajuus ja uudenlaisen johtamisen rakentuminen, LAPE-akatemioiden fasilitaattori Mirja Antila, STM

Klo 9.20 Yhteensovittavan johtamisen mahdollisuus, professori Jari Stenvall, Tampereen yliopisto

Yhteistä keskustelua puheenvuoroon liittyen

Johtamisen työkalut
Klo 10.45 Lapsivaikutusten arviointi johtamisen työvälineenä. Case Jyväskylä, suunnittelija Tanja Räty, sivistyspalvelut, Jyväskylän kaupunki

Klo 11.15 TAUKO

Iltapäivän ohjelma
Klo 12.15 Lapsibudjetointi johtamisen välineenä, vs. kehittämis- ja laatupääl-likkö Suvi Nuutinen, Oulun kaupunki

Yhteistä keskustelua puheenvuoroon liittyen

Klo 13.15 TAUKO

Klo 13.45 Ryhmäkeskustelut pienissä ryhmissä:
Keskustelua ryhmissä pohtien omaa ja organisaation johtajuutta uu-denlaisen johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna.

klo 14.30 Ministeriön LAPE-muutosohjelman tilannekatsaus:
Miten jatkamme uuden hallituksen aikana LAPE-muutostyötä?

Klo 15.00 Päivän päätös

Ennakkovalmistautuminen
Pohdi etukäteen seuraavia kysymyksiä oman ja organisaation johtajuuden näkökulmasta:
1) Miten uudistamme yhteensovittavaa johtamista kunnassamme/alueellamme?
2) Mitä teemme ensimmäisenä uudistaaksemme yhteensovittavaa johtamista?